User Profile

Margot Skipper

Bio Statement Hello! I'm Vietnamese female ;=). I really like Modern Family!